BOGENSE

      SKOLE

Billedet på sidehoved

Vores værdier er: Glæde - Ordentlighed - Mod  - Anerkendelse

Forældreinfo - Bogense Skole

afd. Bogense og Kongslund

29. september 2017

Kære forældre

Vi vil gerne sige tak for jeres deltagelse ved forældremøderne. Det er rart når skolen og hjemmet mødes. Nu er det blevet efterår, og et nyt skoleår er efterhånden godt i gang. Der er gang i mange spændende ting på vores skole, både inde og ude. Se noget af alt det der foregår på skolens facebookside som er er på hjemmesiden.

 

Kortlægning

Som vi har informeret om på intra er vi i gang med tredje år i arbejdet med ”Program for Læringsledelse”. I det første år var der en kortlægning af elevernes sociale og faglige udvikling, og hvor skolens personale arbejdede med analysemodeller og læringsmål. År to omhandlede etablering af pædagogiske læringsfællesskaber.  I år har vi endnu en kortlægning og personalet skal arbejde med feedback og klasseledelse. Den anden kortlægningsundersøgelse foretages i ugerne 39-40 (2017). Sammenholdt med kortlægningsundersøgelsen fra efteråret 2015, kan vi følge og vurdere, hvordan eleverne og skolen har udviklet sig. Vi vil derfor igen bede jer om at besvare undersøgelsen, så vi sammen sætter fokus på at skabe det bedste læringsmiljø for alle børn på Bogense Skole.

 

Kostpolitik i vores fællesområder (gældende fra 4/9-2017)

Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke har en kostpolitik på Bogense Skole, så det vil blive et indsatsområde for skolebestyrelsen, elevrådet og skolens medarbejdere. Indtil vi har udarbejde en kostpolitik for skolen har vi indført et forbud mod at spise slik og chips eller drikke sodavand i vores fællesområder.

CULT er forbudt på skolen.  (klik her til link til fødevarestyrelsens folder "Energidrikke - er ikke for børn")

I er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig såfremt I har spørgsmål eller kommentarer (på intra, mail [email protected] eller tlf: 21369208). 

Forebyggende undervisningsplan

I Nordfyns Kommune arbejder SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) med forebyggelse for børn og unge til og med 25 år. I den forbindelse introduceres undervisningsplanen “Digitale debutanter” i år som har til  formål at udbygge tidlig forebyggende sundhedsfremmende indsatser. ”Digitale debutanter” er en læringstilgang som er kombineret ind i det kriminalpræventive område. Ved at systematisere læring og skabe kontinuitet og kvalitet omkring emner som digitale medier, social pejling og rusmidler i folkeskolen, vil succesraten i forhold til den tidlige sundhedsfremmende indsats medvirke til, at vi øger den generelle sundhed hos kommunens folkeskoleelever. Social Pejling er et undervisningsforløb, hvor målet er at mindske unges sociale overdrivelser og misforståelser, fordi det smitter af på deres adfærd. Således håber vi at færre unge begynder at ryge, drikke og udvise anden risikoadfærd.

Faste elementer i den forebyggende undervisning

 

Klassetrin

Undervisning

Underviser

 

 

 

3. klasse

Digitale debutanter

Center for digital pædagogik

 

 

 

5. klasse

God net- og mobilstil

Center for digital pædagogik

 

 

 

6.klasse

Social pejling

SSP Nordfyn

 

 

 

7. klasse

Hvem er du, når du er digital?

Center for digital pædagogik

 

 

 

8. klasse

Rusmidler

Odense Behandlingscenter

 

 

 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

På alle klassetrin arbejder vi også med udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer. På 8. og 9. årgang skal alle elever vurderes i  forbindelse med standpunktskarakter givning om de er uddannelsesparate. Dette sker i samarbejde med Ungdoms Uddannelsesvejlederen (UU-vejleder). Klik her for at læse mere om UPV'en.

Valgfag EUD i skolen - 9. Årgang

For andet år i træk har 9. årgang valgfag EUD i skolen – Skolen i EUD. Projektet er blevet til med en lang række af ungdomsuddannelserne, som de unge møder efter folkeskolen. Valgfaget skal medvirke til, at den unge afklarer sine kompetencer, udvider deres perspektiver samtidig med, at overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse lettes. Gennem et mere bevidst valg vil vi medvirke til at sikre en højere grad af fastholdelse og gennemførelse i ungdomsuddannelserne.

 

Pd’er - Personal Devices (elev computer)

Vi vil gerne bede jer forældre hjælpe os med at passe på PD’erne. Vi oplever mange reparationer og derfor har vi indført nye retningslinjer. Fremadrettet vil man som forældre blive kontaktet via en reparationsseddel, når ens barn indleverer sin PD. Hvis jeres barn oplever, at der andre der ikke behandler deres PD med respekt bedes de tale med deres lærere herom og når I hører om det derhjemme vil vi meget gerne at I kontakter lærerne. De penge der spares i reparationer kan vi bruge til nogle sjovere ting på skolen.

 

Nyt fra møde i Børne- og Ungeudvalget

Den 3.  oktober skal udvalget drøfte indholdet i Budgetaftalen for 2018, der er indgået den 19. september. I Budgetaftalen for 2018 er det eneste besparelsesforslag, der er tilbage en modtageklasse på Sletten Skole, grundet fald primært flygtninge tilgangen. Ydermere forslås tildeling af midler til tidlig indsats samt styrkelse indsatsen af sundhedsplejen. (Klik her for at læse mere herom og se dagsorden samt bilag for mødet d. 3/10)


Med venlig hilsen

Jane, Dan og Pia

 

…og husk, at I altid er velkomne til at kontakte os…

Husk I kan følge små glimt fra skolens hverdag på vores facebookside https://www.facebook.com/Bogenseskole/.