BOGENSE

      SKOLE

Billedet på sidehoved

Vores værdier er: Glæde - Ordentlighed - Mod  - Anerkendelse

Faktuelle oplysninger

Antal elever

-Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 01-08-2002:  513 elever
 • Samlet elevtal pr. 07-05-2003:  515 elever
 • samlet elevtal pr. 19-05-2003:   542 elever
 • samlet elevtal pr. 07-04-2005:   570 elever
 • samlet elevtal pr. 14-12-2007:   560 elever
 • samlet elevtal pr. 17-08-2017:   555 elever
 • samlet elevtal pr. 01-08-2018:   

 

      Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Skolens elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient


Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 14.6 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20.1 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 21.2 elever pr. klasse
   
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.
  Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
   
   
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,7 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,8 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 18,4 elever pr. klasse
   
  OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
  Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Gennemsnitskarakterer for Bogense Skole, opdelt efter skoleform, fag, klassetrin, år og karaktertype
http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb?z_action=tabel&z_rapportid=90735385
 

Antal lærere


Opgørelse over antallet af lærere:

 

 

 • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  53
 • Antal medarbejdere ansat i pædagogstillinger på skolen: 5
 • Antal medarbejdere ansat ved sfo´en: 11
 • Antal medarbejdere ansat som teknisk/administrativt personale: 5


Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale